top of page

Apnea


 2011 Fiction Film
Directed by: Ari Bafalouka
Script by: Yiannis Tsiros

 

Cast:
Sotiris Pastras - You
lika Skafida

Yiorgos Karamihos - Andriana Babali

Yiorgos Simeonidis - Lydia Fotopoulou

 Iro Moukiou - Nikos Nikolaou
 

See no evil
 

2001 Fiction Film
Written by directed by: Ari Bafalouka
Script by: Yiannis Tsiros

 

Cast:

Kostas Sfikas - Dimitra Doumeni

Audiovisual

works
 

Showreel of a choice of 

video works, of films,

and theatrical work of Ari Bafalouka

Fine Art
Photography

Awarded Series 2021- 2022
Metesthisis
Hotel Girl

Galerie Espace Cecilia F

bottom of page